PROJECT

AO SHIPPING
TRANSPORTATION CORPORATION

Loading...
  • Tiếng Việt
  • English

PROJECT

PROJECT CARGO

SOLUTION FOR PROJECT SHIPMENT UNLIMITED PLACE, TYPE OF COMMODITY AND COMPLEX. We have a team with experience over 15 years for complex project, oversize, overweight, different terrain,

What is your benefit to choose AO Shipping service.

  • FORMULAR FOR YOUR REQUIRED

You let us know what you want, we will give you a solution to bring it to you.

  • TIỀN TRẠM

Chúng tôi sẽ tiền trạm một cách kĩ lưỡng mỗi cung đường,và làm việc với chính quyền địa phương để cho bạn một lộ trình tối ưu.

  • CẬP NHẬT THÔNG TIN KỊP THỜI.

Hàng hóa của bạn ở đâu và tình trạng sẽ được cập nhật một cách liên tục cho đến khi nó nằm an toan trong sân nhà bạn

Call us on (+84) 28 3826 3918/28 Or email to export@aoshipping.vn